"spending target" — Słownik kolokacji angielskich

spending target kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki cel
  1. spending rzeczownik + target rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The two big spending targets are social services, like welfare and Medicaid, and aid to local school districts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo