ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spending rises" — Słownik kolokacji angielskich

spending rises kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki wzrastają
  1. spending rzeczownik + rise czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Personal spending rose 43 percent to $1,195 from 1999 to 2001 for those in good health.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo