Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spending increases" — Słownik kolokacji angielskich

spending increases kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrosty wydatków
  1. spending rzeczownik + increase czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Spending will increase $19 million in areas like human rights and drug control.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo