ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spending policy" — Słownik kolokacji angielskich

spending policy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydatki polityka
  1. spending rzeczownik + policy rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Now is the time to reverse these failed spending policies and once again place the United States on sound financial footing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo