"policy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

policy rzeczownik

rzeczownik + policy
Kolokacji: 304
Privacy Policy • government policy • insurance policy • U.S. policy • energy policy • tax policy • trade policy • immigration policy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 69
6. health policy = strategia dotycząca zdrowia health policy
7. tax policy = polityka podatkowa tax policy
11. drug policy = polityka wobec narkotyków drug policy
15. welfare policy = polityka w zakresie opieki społecznej welfare policy
17. Iraq policy = Irak polityka Iraq policy
20. company policy = polityka przedsiębiorstwa company policy
21. party policy = polityka partii party policy
22. school policy = polityka szkolna school policy
24. China policy = Chiny polityka China policy
26. Links Policy = Połączenia Polityka Links Policy
27. Coordination policy = Koordynacja polityka Coordination policy
28. tolerance policy = tolerancja polityka tolerance policy
29. life insurance policy = polisa ubezpieczenia na życie life insurance policy
30. city policy = polityka miasta city policy
31. United States policy = Stany Zjednoczone polityka United States policy
32. reform policy = polityka reformatorska reform policy
33. war policy = polityka wojenna war policy
34. housing policy = polityka mieszkaniowa housing policy
36. investment policy = polityka inwestycyjna investment policy
37. management policy = polityka dotycząca zarządzania management policy
39. Bush policy = Bush polityka Bush policy
40. return policy = zasady dokonywania zwrotów, polityka zwrotów return policy
41. pricing policy = polityka cenowa pricing policy
42. action policy = działanie polityka action policy
43. farm policy = polityka gospodarska farm policy
45. department policy = departament polityka department policy
47. earth policy = ziemska polityka earth policy
48. door policy = drzwi polityka door policy
49. language policy = język polityka language policy
50. space policy = polityka kosmiczna space policy
51. rights policy = prawa polityka rights policy
53. church policy = polityka kościelna church policy
55. university policy = polityka uniwersytecka university policy
57. health care policy = ochrona zdrowia polityka health care policy
58. land policy = polityka lądowa land policy
59. austerity policy = polityka gospodarcza koncentrująca się na podnoszeniu podatków i zmniejszeniu ilości wydatków rządowych austerity policy
60. credit policy = polityka kredytowa credit policy
61. Science Technology Policy = Technika naukowa Polityka Science Technology Policy
62. peace policy = polityka pokojowa peace policy
63. transport policy = polityka transportowa transport policy
64. personnel policy = polityka personalna personnel policy
65. family policy = polityka rodzinna family policy
66. budget policy = polityka budżetowa budget policy
67. sunshine policy = polityka dotycząca jawności życia publicznego sunshine policy
68. AIDS policy = AIDS polityka AIDS policy
69. EU policy = UE polityka EU policy
policy + rzeczownik
Kolokacji: 202
policy maker • policy issue • policy change • policy decision • policy adviser • policy analyst • policy statement • policy debate • ...
policy + czasownik
Kolokacji: 146
policy requires • policy covers • policy applies • policy allows • policy changes • policy differs • policy makes • policy leads • ...
czasownik + policy
Kolokacji: 180
implement policies • influence policy • formulate policy • policy designed • develop policies • shape policy • promote policies • ...
przymiotnik + policy
Kolokacji: 447
foreign policy • economic policy • public policy • monetary policy • social policy • domestic policy • fiscal policy • official policy • ...
przyimek + policy
Kolokacji: 29
over policy • for policy • of policy • about policy • on policy • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.