"spend one's time drinking" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydawać czyjś czas picie
  1. spend czasownik + drinking rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But then, she expected any army of Toy's to be a ragtag affair, full of men who spent their time drinking and gambling.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo