Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"song is released" — Słownik kolokacji angielskich

song is released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piosenka jest zwolniona
  1. release czasownik + song rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    No other act has released the song as a single.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo