"softcover book" — Słownik kolokacji angielskich

softcover book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): softcover książka
  1. softcover rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The softcover book was sent to the more than 400 subscribers.

    Podobne kolokacje: