"small star" — Słownik kolokacji angielskich

small star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gwiazdeczka
  1. small przymiotnik + star rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    These are identified by a small star on the receiver with a 1 in the center.

    Podobne kolokacje: