"small drift" — Słownik kolokacji angielskich

small drift kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cichy sens
  1. small przymiotnik + drift rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On the moss around the rock was a small drift of feathers.

    Podobne kolokacje: