"slim shadow" — Słownik kolokacji angielskich

slim shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczupły cień
  1. slim przymiotnik + shadow rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A slim shadow fell between the two urrish leaders.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo