"slight shadow" — Słownik kolokacji angielskich

slight shadow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewielki cień
  1. slight przymiotnik + shadow rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A slight shadow passed over her face, leaving it very cold and quiet.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo