"slide by" — Słownik kolokacji angielskich

slide by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliznąć się przez
  1. slide czasownik + by przyimek
    Silna kolokacja

    He slid to a halt by the creature, who looked exactly like the other one.

    Podobne kolokacje: