"slide around" — Słownik kolokacji angielskich

slide around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliźnij się wokół
  1. slide czasownik + around przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    "The bed was sliding around the floor quite a bit."

    Podobne kolokacje: