"skoncentrować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skoncentrować" po polsku — Słownik angielsko-polski

skoncentrować

czasownik
 1. concentrate ***
  • koncentrować, skoncentrować, skupiać (np. uwagę na czymś) [INTRANSITIVE]
   You won't succeed unless you concentrate. (Jeżeli się nie skupisz, nie odniesiesz sukcesu.)
   Concentrate your attention on the text. (Skup swoją uwagę na tekście.)
   link synonim: focus