PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"single official" — Słownik kolokacji angielskich

single official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stanu wolnego urzędnik
  1. single przymiotnik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Not a single official in the Government came to the funeral.