"single design" — Słownik kolokacji angielskich

single design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jeden projekt
  1. single przymiotnik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The main advantage of the single pivot design is its simplicity.

powered by  eTutor logo