"since several season" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: since the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od tej pory kilka pora roku
  1. since przyimek + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They have played their home games here since the 2010-11 season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo