"since season" — Słownik kolokacji angielskich

since season kolokacja
Popularniejsza odmiana: since the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od pory roku
  1. since przyimek + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They have played their home games here since the 2010-11 season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo