BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"similarly designed" — Słownik kolokacji angielskich

similarly designed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobnie zaprojektować
  1. design czasownik + similarly przysłówek
    Luźna kolokacja

    Europa-2 was a similarly designed rocket with an extra stage added in.

powered by  eTutor logo