"silly lie" — Słownik kolokacji angielskich

silly lie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głupie kłamstwo
  1. silly przymiotnik + lie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Such a silly, stupid, negligible little lie, too.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo