"sightless eye" — Słownik kolokacji angielskich

sightless eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewidome oko
  1. sightless przymiotnik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    When they were alone, he looked up at Ransom with his sightless eyes.

    Podobne kolokacje: