BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"sick thing" — Słownik kolokacji angielskich

sick thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chora rzecz
  1. sick przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "You've been trying to mend this sick thing between us with promises for too long!"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo