PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"sick" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sick przymiotnik

sick + rzeczownik
Kolokacji: 82
sick child • sick leave • sick feeling • sick patient • sick person • sick man • sick day • sick people • sick bay • sick animal • sick joke • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. sick child = chore dziecko sick child
2. sick leave = urlop chorobowy, zwolnienie lekarskie, zwolnienie chorobowe sick leave
3. sick patient = chory pacjent sick patient
4. sick feeling = chore uczucie sick feeling
6. sick man = chory człowiek sick man
7. sick day = dzień\, w którym pracownik jest na zwolnieniu chorobowym sick day
8. sick people = chorzy ludzie sick people
9. sick bay = izba chorych sick bay
10. sick animal = chore zwierzę sick animal
11. sick joke = niesmaczny żart sick joke
12. sick woman = chora kobieta sick woman
13. sick mother = chora matka sick mother
14. sick pay = urlop chorobowy, zwolnienie lekarskie, zwolnienie chorobowe sick pay
15. sick baby = chore dziecko sick baby
czasownik + sick
Kolokacji: 14
feel sick • fall sick • look sick • get sick • grow sick • become sick • ...
przysłówek + sick
Kolokacji: 22
pretty sick • physically sick • heartily sick • violently sick • slightly sick • ...
sick + przyimek
Kolokacji: 13
sick of • sick with • sick from • sick to • sick at • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.