"shy man" — Słownik kolokacji angielskich

shy man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieśmiały człowiek
  1. shy przymiotnik + man rzeczownik
    Silna kolokacja

    But away from his post he is a shy man.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo