"shy girl" — Słownik kolokacji angielskich

shy girl kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieśmiała dziewczyna
  1. shy przymiotnik + girl rzeczownik
    Silna kolokacja

    I saw him later, standing at a meeting of walls, a shy girl keeping her distance.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo