"shown wearing" — Słownik kolokacji angielskich

shown wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokazane noszenie
  1. show czasownik + wear czasownik
    Zwykła kolokacja

    He is also shown wearing a cape made of molten rock.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo