"show premiers" — Słownik kolokacji angielskich

show premiers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): premierzy widowiska
  1. show rzeczownik + premier czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The technology was just taking off when the show premiered.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo