"show airs" — Słownik kolokacji angielskich

show airs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powietrza widowiska
  1. show rzeczownik + air czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The show has also aired in several countries around the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo