"share the news" — Słownik kolokacji angielskich

share the news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziel wiadomości
  1. share czasownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Nothing to do now, of course, but to share the news with all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo