"shadow streaks" — Słownik kolokacji angielskich

shadow streaks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): smugi cienia
  1. shadow rzeczownik + streak czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The sun had dropped below the surrounding buildings, and shadows streaked the square.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo