"shadow slants" — Słownik kolokacji angielskich

shadow slants kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spojrzenia cienia
  1. shadow rzeczownik + slant czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By afternoon, when the long shadows were slanting behind the oaks, they saw the Red House.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo