"shadow precedes" — Słownik kolokacji angielskich

shadow precedes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień poprzedza
  1. shadow rzeczownik + precede czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Tall thin shadows preceded us, thrown by the tractor's headlights.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo