"shadow pass" — Słownik kolokacji angielskich

shadow pass kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przepustka cienia
  1. shadow rzeczownik + pass rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She looked at him, and for a second or two she saw a shadow pass, a change in the light in his eyes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo