"shadow lurks" — Słownik kolokacji angielskich

shadow lurks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień czai się
  1. shadow rzeczownik + lurk czasownik
    Luźna kolokacja

    In reality this can never happen, but the shadow of evil still lurks over stage five.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo