"shadow dominates" — Słownik kolokacji angielskich

shadow dominates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień dominuje
  1. shadow rzeczownik + dominate czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This is especially evident in the Throne room scene when Ivan's shadow dominates the globe, and all those around him referring to his political power.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo