"shadow conceals" — Słownik kolokacji angielskich

shadow conceals kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień ukrywa
  1. shadow rzeczownik + conceal czasownik
    Luźna kolokacja

    Even the shadows could not conceal the luster of the smooth coins.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo