"shadow box" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "shadow box" po angielsku

czasownik
  1. walczyć z cieniem
    You should shadow-box to be better. (Powinieneś walczyć z cieniem, żeby stać się lepszym.)

"shadow box" — Słownik kolokacji angielskich

shadow box kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cień pudło
  1. shadow rzeczownik + box rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Prices for the shadow boxes range from $90 to $l50.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo