"set on one's way" — Słownik kolokacji angielskich

set on one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umieszczać czyjś droga
  1. set czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was good advice and set me on my way.

    Podobne kolokacje: