"set during the season" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbiór podczas pory roku
  1. set czasownik + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Several league and team records were set during the 2006 season.

powered by  eTutor logo