"serve tea" — Słownik kolokacji angielskich

serve tea kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podaj herbatę
  1. serve czasownik + tea rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He simply wanted to serve me tea with his whole heart.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo