"pour tea" — Słownik kolokacji angielskich

pour tea kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wlej herbatę
  1. pour czasownik + tea rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At least we've poured your tea and a have you?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo