"serve officers" — Słownik kolokacji angielskich

serve officers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obsłuż urzędników
  1. serve czasownik + officer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    His family background - both parents served as important officers - made it hard simply to lock him away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo