"seriously threaten" — Słownik kolokacji angielskich

seriously threaten kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważnie zagroź
  1. threaten czasownik + seriously przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    North Carolina was not seriously threatened the rest of the way.

powered by  eTutor logo