"separate league" — Słownik kolokacji angielskich

separate league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odrębna liga
  1. separate przymiotnik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They are now likely to form an alliance for scheduling and television purposes, but remain separate leagues.

powered by  eTutor logo