"separate design" — Słownik kolokacji angielskich

separate design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oddzielny projekt
  1. separate przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The 12" sleeve was a completely separate design: gold typography on a green background.