"sent separately" — Słownik kolokacji angielskich

sent separately kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany oddzielnie
  1. send czasownik + separately przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Third, we should require that each of the 13 appropriations bills (a number specified by statute) be sent to the President separately for his action.