PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send wisps" — Słownik kolokacji angielskich

send wisps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij kosmyki
  1. send czasownik + wisp rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the depths of the hollow be-hind him, the cabin of Marie-Elaine sent small wisps of smoke from its chimney.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo