PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"send the game" — Słownik kolokacji angielskich

send the game kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij grę
  1. send czasownik + game rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But it was Smith's shot that sent the game into overtime.

powered by  eTutor logo