"send support" — Słownik kolokacji angielskich

send support kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij wsparcie
  1. send czasownik + support rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In addition, my brother and I sent financial support.

    Podobne kolokacje: